Zajęcia

Zajęcia

Fitness 1 wejście

30 zł

Fitness karnet 4 wejścia

100 zł

Fitness karnet 8 wejść

140zł

Fitness karnet 10 wejść

150 zł

Fitness karnet open

210 zł

Trening personalny

135 zł

TRENING OBWODOWY - kinezyterapia
AEROBOXING - kinezyterapia
Zdrowy kręgosłup