Zajęcia

Fitness 1 wejście

25 zł

Fitness karnet 4 wejścia

90 zł

Fitness karnet 8 wejść

130zł

Fitness karnet 10 wejść

140 zł

Fitness karnet open

200 zł

Trening personalny

125 zł

TRENING OBWODOWY - kinezyterapia
AEROBOXING - kinezyterapia
Zdrowy kręgosłup